MIĘDZYNARODOWA GWARANCJA TIMEX

Do naszej Globalnej Społeczności,

Zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji związanej z pandemią COVID-19. Zachęcamy wszystkich, aby uczestniczyli w powstrzymaniu rozprzestrzeniania się wirusa. Na podstawie rządowego rozporządzenia, tymczasowo wstrzymujemy prace w naszym międzynarodowym serwisie, aby zapewnić jego pracownikom bezpieczeństwo.

Chcemy Wam podziękować, naszym Klientom i Fanom, za cierpliwość i zrozumienie w czasach, z którymi przyszło nam się zmierzyć. Nasza firma powstała 166 lat temu i funkcjonowała jako zawsze innowacyjna, zawsze dostępna i nigdy nie zatrzymująca się. Dziś, prowadzeni naszym dziedzictwem, wiemy, że razem przetrwamy ten trudny czas.

Jeżeli nas potrzebujesz, nasze Biuro Obsługi Klienta jest do dyspozycji.

Skontaktuj się z nami: kliknij tutaj

To ciężki czas dla wszystkich, życzymy bezpieczeństwa i zdrowia!

[ABY ZNALEŹĆ PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA, KLIKNIJ TUTAJ].

Zegarek TIMEX® posiada gwarancję firmy Timex Group USA, Inc., która obejmuje wady produkcyjne przez okres JEDNEGO ROKU od daty zakupu. Firma Timex i jej spółki stowarzyszone na całym świecie będą honorować tę międzynarodową gwarancję.

Aby skorzystać z usługi gwarancyjnej, zwróć zegarek do autoryzowanego centrum napraw Timex z potwierdzeniem zakupu, wyraźnie informującym o dacie zakupu, zakupionym produkcie oraz punkcie sprzedaży, gdzie dokonano zakupu.

Serwis gwarancyjny jest honorowany tylko w przypadku zegarków zakupionych bezpośrednio u autoryzowanych sprzedawców.  Sprzedaż z drugiej ręki lub prywatna nie będzie honorowana.  W przypadku napraw gwarancyjnych nie są pobierane żadne opłaty; jednak, zostanie pobrana opłata manipulacyjna.

Prośby o naprawy otrzymane bez dowodu zakupu będą rozpatrywane jako naprawy poza gwarancją, co będzie się wiązać z poniesieniem kosztów za naprawę poza gwarancją.

W przypadku napraw gwarancyjnych i poza gwarancją firma Timex może, według własnego uznania, naprawić zegarek, instalując nowe lub dokładnie odnowione i sprawdzone komponenty.

W przypadku napraw gwarancyjnych, które nie są już możliwe z powodu niedostępności części lub komponentów, możemy, wedle naszego uznania, wymienić zegarek na identyczny model lub model o podobnych cechach.

Zegarki poza gwarancją, które nie są już naprawiane z powodu niedostępności części lub komponentów, zostaną zwrócone w stanie, w jakim zostały odebrane; nie będą pobrane żadne opłaty z tego tytułu.

WAŻNE — GWARANCJA NIE OBEJMUJE WAD ANI USZKODZEŃ ZEGARKA:
1) powstałych po upłynięciu okresu gwarancji;
2) jeżeli zegarek nie został kupiony w autoryzowanym sklepie Timex;
3) powstałych na skutek naprawy, która nie była przeprowadzona przez Timex;
4) powstałych na skutek wypadków, manipulowania lub niedozwolonego użytkowania; oraz
5) wad lub uszkodzeń szkiełka lub kryształu, paska lub bransolety, koperty, akcesoriów lub baterii zegarka. Timex może obciążyć użytkownika kosztami wymiany tych części.

NINIEJSZA GWARANCJA I ŚRODKI ZARADCZE ZAWARTE W NIEJ SĄ WYŁĄCZNE I ZASTĘPUJĄ WSZELKIE INNE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM DOMNIEMANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK OKREŚLONEGO CELU. TIMEX NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE. Prawodawstwo niektórych krajów i stanów nie dopuszcza ograniczania domniemanych gwarancji i nie zezwala na wyłączenia ani ograniczenia dotyczące szkód, a zatem mogą one nie mieć zastosowania w konkretnym przypadku użytkownika. Niniejsza gwarancja daje użytkownikowi określone prawa; użytkownikowi mogą również przysługiwać inne prawa, które różnią się w zależności od kraju i stanu.

Aby skorzystać z usługi gwarancyjnej, należy zwrócić zegarek do lokalnego partnera firmy Timex lub do sprzedawcy Timex, u którego zakupiono zegarek, wraz z wypełnionym oryginalnym formularzem zgłoszenia naprawy, jeśli jest dostępny, lub pisemnym oświadczeniem obejmującym imię i nazwisko użytkownika, adres, numer telefonu oraz datę i miejsce zakupu. Timex obciąży użytkownika kosztami wszelkich opłat pocztowych i obsługi związanymi z przesyłką zwrotną (nie jest to opłata za naprawę) w ramach realizacji usługi lub naprawy. NIGDY NIE WYSYŁAJ RAZEM Z ZEGARKIEM SPECJALNYCH BRANSOLET ANI JAKICHKOLWIEK INNYCH WARTOŚCIOWYCH PRZEDMIOTÓW.

Aby zobaczyć lub wydrukować gwarancję, kliknij tutaj.  Nie zapomnij o przekazaniu adresu dostawy. Timex nie wysyła przesyłek na numery skrytek pocztowych.

©2018 Timex Group USA, Inc. TIMEX, INDIGLO i NIGHT-MODE to znaki towarowe Timex Group B.V. i jej spółek zależnych.