Zarządzaj swoimi preferencjami prywatności

ZASADY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Firma Timex wierzy, że jako osoba odwiedzająca naszą stronę internetową masz prawo znać nasze praktyki dotyczące wszelkich gromadzonych przez nas informacji. Twoja prywatność jest traktowana poważnie; dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że Timex korzysta z Twoich danych wyłącznie w uzgodniony sposób. Przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych, w tym Ogólnego Unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, znanego jako RODO.  Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące tego oświadczenia, skontaktuj się z nami pod adresem custserveu@timex.com lub z naszym inspektorem ochrony danych, Asmae Misri, pod adresem amisri@timexgroup.com. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, przed złożeniem zamówienia online musisz poinformować opiekuna lub rodzica o polityce prywatności Timex.

DANE, KTÓRE GROMADZIMY

Podczas realizacji płatności za zakupy produktów lub usług na naszej stronie możemy poprosić Cię o podanie danych osobowych. Dane te mogą obejmować imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu oraz numer karty kredytowej i są niezbędne do zamówienia produktów/usług firmy Timex.  Aby przetworzyć Twoje zamówienie i dostarczyć Ci zakupy, być może będziemy musieli przekazać Twoje dane niektórym z naszych dostawców usług, odpowiedzialnych za wysyłanie i dostarczanie zamówień. Wszyscy nasi usługodawcy są zobowiązani do zachowania poufności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych oraz używania ich tylko zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności. Firmy te nie są upoważnione do wykorzystywania Twoich danych w żaden inny sposób, niż w celu pomocy w dostarczaniu produktów i usług lub w innych przypadkach wymaganych przez obowiązujące prawo.

Nie sprzedajemy ani nie wynajmujemy danych osobowych stronom trzecim w celach marketingowych bez wyraźnej zgody użytkownika. Niemniej jednak, Twoje dane osobowe mogą być ujawniane w normalnym trybie działania, obejmującym dostarczanie towarów i usług klientom, w tym między innymi reklamodawcom, zewnętrznym usługodawcom i odpowiednim służbom państwowym.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Timex podejmuje odpowiednie środki, aby chronić Twoje dane osobowe i zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi do tych informacji, wdrażając wewnętrzne procedury i technologie. Jednak nie obiecujemy i użytkownik nie powinien oczekiwać, że jego dane osobowe i prywatna komunikacja zawsze pozostaną poufne. W świetle obowiązujących wymogów prawnych nie możemy zagwarantować, że wszystkie dane osobowe i prywatne informacje nigdy nie zostaną ujawnione w sposób inny, niż zostało to opisane w niniejszej Polityce prywatności. Dla przykładu (niezależnie od powyższego postanowienia), możemy być zmuszeni do ujawnienia danych osobowych organom rządowym lub stronom trzecim w pewnych okolicznościach, albo strony trzecie mogą bezprawnie przechwycić lub uzyskać dostęp do przesyłanych danych lub prywatnych informacji, albo użytkownicy mogą nadużywać lub niewłaściwie wykorzystywać dane osobowe, które uzyskają na naszej stronie.

Na innych witrynach, które mogą być podlinkowane do strony internetowej Timex, mogą obowiązywać inne zasady ochrony prywatności danych. Użytkownik powinien zapoznać się z tymi zasadami i praktykami, aby je zrozumieć.

TWÓJ WYBÓR DOTYCZĄCY TEGO, W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE

Masz wybór, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe, aby komunikować się z Tobą i wysyłać Ci informacje marketingowe oraz w jaki sposób dostarczamy Ci spersonalizowane i odpowiednie reklamy.

SPOSOBY UZYSKIWANIA DOSTĘPU, KONTROLOWANIA I POPRAWIANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szanujemy Twoje prawo do dostępu, poprawiania, żądania usunięcia lub ograniczenia wykorzystania danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem.  Podejmujemy również kroki w celu zapewnienia, że ​​zbierane przez nas dane osobowe są dokładne i aktualne.

Masz prawo wiedzieć, które z Twoich danych osobowych przechowujemy.

Na żądanie dostarczymy kopię Twoich danych osobowych w uporządkowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu komputerowego formacie.

Jeśli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, masz prawo poprosić nas o ich aktualizację.

Masz prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Możesz również poprosić nas o usunięcie lub ograniczenie sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe, ale możliwość tę określa obowiązujące prawo.

Twoje prawo do składania skarg w urzędzie nadzoru ochrony danych pozostaje bez zmian.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE

Twoje dane osobowe przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne, aby świadczyć usługi, o które wnioskowałeś, lub w innych ważnych celach, takich jak przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych, rozwiązywanie sporów i egzekwowanie naszych zasad.

ZMIANY ZASAD

W każdej chwili możemy wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki prywatności poprzez opublikowanie na stronie zaktualizowanych warunków. Wszystkie zmienione warunki wchodzą automatycznie w życie 30 dni po ich publikacji na stronie.

PLIKI COOKIE

Używamy plików cookie, aby umożliwić naszym systemom rozpoznawanie Twojego urządzenia i udostępnianie Ci funkcji.  Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i sposobu ich wykorzystania, przeczytaj naszą Politykę plików cookie.

SUBSKRYPCJE E-MAILI FIRMY TIMEX

Gromadzimy dane osobowe po tym, jak zarejestrujesz się na liście mailingowej Timex lub skontaktujesz się z nami z komentarzem, pytaniem lub skargą. Mogą one przykładowo obejmować imię i nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu, płeć oraz preferencje dotyczące produktu.

Timex może kontaktować się z Tobą w celu udostępniania informacji o produktach, usługach, promocjach, konkursach lub innych ofertach. Robimy to tylko na zasadzie dobrowolności. Możesz zrezygnować z takich form kontaktu, zaznaczając lub usuwając zaznaczenie z odpowiedniego pola, wskazując tym samym swoje preferencje w zakresie otrzymywania w przyszłości komunikatów od firmy Timex.

Data wejścia w życie: Maj 2018 r.