Gdzie można znaleźć kod daty?

Kod daty można znaleźć na spodzie koperty zegarka. Są to dwie cyfry oraz/lub kod alfa, np. 37.